Gemeenteblad van Blaricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BlaricumGemeenteblad 2019, 17419Beschikkingen | afhandelingCollectieve festiviteiten Koningsdag Blaricum

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het jaar 2019 Koningsdag (27 april 2019) is aangewezen als een collectieve festiviteit als bedoeld in artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018 voor de delen het Dorp en de Bijvanck. Dit houdt in dat tijdens deze festiviteit, de geluidsnormen, zoals vermeld in artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, niet gelden.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving (telefoonnummer 14 035).