Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17368Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een stikstofinstallatie, Kerkstraat 10, Koningsbosch

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Koningsbosch

Kerkstraat 10 , voor het plaatsen van een stikstofinstallatie, datum ontvangst 14 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 24 januari 2019