Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17366Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, maken van een depot, Kampweg, kadastraal sectie F perceelnummer 71, Nieuwstadt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Nieuwstadt

Kampweg, kadastraal sectie F perceelnummer 71 , voor het maken van een depot, datum ontvangst 14 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 24 januari 2019