Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17360Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bevestigen van een reclamedoek aan de gevel, Heidestraat 137, Susteren

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Susteren

Heidestraat 137 , voor het bevestigen van een reclamedoek aan de gevel, datum ontvangst 16 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 24 januari 2019