Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17356Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een kapschuur, Jan Petersstraat 29, Roosteren

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Roosteren

Jan Petersstraat 29 , voor het bouwen van een kapschuur, datum ontvangst 11 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 24 januari 2019