Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17354Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een kleinschalige woongroep met dagbesteding, Diergaarderstraat West 9, Maria Hoop

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Maria Hoop

Diergaarderstraat West 9 , voor het realiseren van een kleinschalige woongroep met dagbesteding, datum ontvangst 11 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 24 januari 2019