Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17344Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, verwijderen van beplanting en kappen van bomen t.b.v. groot onderhoud hoogspanningsmast, Beuningerstraat (nabij huisnummer 7), Susteren

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Susteren

Beuningerstraat (nabij huisnummer 7), voor het verwijderen van beplanting en kappen van bomen t.b.v. groot onderhoud hoogspanningsmast, datum ontvangst 10 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 24 januari 2019