Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17331Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, vervangen van de trekbalk op de zolder, Marktsingel 51, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Marktsingel 51 , voor het vervangen van de trekbalk op de zolder, datum ontvangst 13 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 24 januari 2019