Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17326Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg, Olieslagerstraat kavel A5, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Olieslagerstraat kavel A5 , voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 11 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 24 januari 2019