Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17323Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, uitoefenen van een beroep vanuit een kantoor aan huis, Slekkerstraat 3, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Slekkerstraat 3 , voor het uitoefenen van een beroep vanuit een kantoor aan huis, datum ontvangst 10 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 24 januari 2019