Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 171766Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Borger, Strengenweg 12, het oprichten van een pluimveebedrijf met mestopslag (ontwerp-besluit)

Ontwerpbesluit-omgevingsvergunning WABO uitgebreide procedure

Datum verzenden besluit: 09 juli 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maakt bekend dat het voornemens is om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen:

Borger

Strengenweg 12, het oprichten van een pluimveebedrijf met mestopslag, (242-2019)

Ter inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien bij het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo, tijdens de openingsuren.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen.

U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.