Gemeenteblad van Zoeterwoude

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeGemeenteblad 2019, 171570Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning - vernieuwen entree en gevel - Hoge Rijndijk 311C - Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ontvangen voor Hoge Rijndijk 311C

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 4 juli 2019. De aanvraag heeft kenmerk 19-021769 en gaat over het vernieuwen van de entree en de gevel.

 

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.

 

U kunt nog niet reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.