Gemeenteblad van Zoeterwoude

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeGemeenteblad 2019, 171557Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning - constructie aan balkonhek voor zonnepanelen - Servatiusstraat 2 - Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ontvangen voor Servatiusstraat 2

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 7 juli 2019. De aanvraag heeft kenmerk Z19-021770 en gaat over het monteren van een constructie aan een balkonhek om daar zonnepanelen op te leggen.

 

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.

 

U kunt nog niet reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.