Gemeenteblad van Zoeterwoude

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeGemeenteblad 2019, 171551Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning - bouwen appartementencomplex met 12 appartementen langs Oude Rijn - Hoge Rijndijk 103, achter Hoge Rijndijk 97, 99 en 101 - Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ontvangen voor Hoge Rijndijk 103, achter Hoge Rijndijk 97, 99 en 101

Zij hebben deze aanvraag ontvangen op 5 juli 2019. De aanvraag heeft kenmerk Z19-021771 en gaat over het bouwen van een appartementencomplex met 12 appartementen langs de Oude Rijn.

 

U kunt de aanvraag bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.

 

U kunt nog niet reageren op de aanvraag

In de procedure kunt u nu nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Als u dat wel doet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.