Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 171518Beschikkingen | afhandelingGehandicaptenparkeerplaats, Nicolaas Puntweg 5 te Bergen, plaatsen bord gehandicaptenparkeerplaats

 

Door plaatsing van bord E6 met onderbord 511 (kenteken 30-TRP-5 ) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de locatie Nicolaas Puntweg 5 te Bergen   het parkeren uitsluitend toe te staan aan het voertuig met dat kenteken, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. De datum van verzending staat bij het besluit. Voor meer informatie kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen met de gemeente.

 

Bergen (NH), 11 juli 2019

Namens het college van Bergen,

Teammanager Frontoffice en Communicatie

.