Terherne, Utbuorren 17: aanvraag vergunning plaatsen schuur (betreft legalisatie) (OV 20190320/4525887)

Op 7 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een schuur (betreft legalisatie).

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven