Oudehaske, Menning 34: aanvraag vergunning verbouwen carport tot werkruimte en realiseren verdieping op aanbouw (OV 20190318/4521785)

Op 5 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen van de carport tot werkruimte en het realiseren van een verdieping op de aanbouw.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven