Joure, Scheen 61: aanvraag vergunning realiseren carport/overkapping met tuinafscheiding (OV 20190317/4465909)

Op 5 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een carport/overkapping met houten tuinafscheiding.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven