Joure, Uilke Boonstralaan 32: aanvraag vergunning brandveilig gebruiken tijdelijke huisvesting (OV 20190316/4520951)

Op 4 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het brandveilig gebruiken van een tijdelijke huisvesting voor de duur van 5 jaar.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven