Joure, Midstraat 10: aanvraag vergunning tijdelijk verhuren tweede verdieping pand (aanpassen kantoorfunctie naar kamergewijze verhuur) (OV 20190313/4517475)

Op 3 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het tijdelijk verhuren van de tweede verdieping van het pand (aanpassen van kantoorfunctie naar kamergewijze verhuur).

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven