Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 170877Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Ingetrokken aanvragen

Verzenddatum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

4-7-2019

Birgittinessenstraat 3, 3A, 3B, 3C

5401CA

Uden

bouwen van 4 (senioren) appartementen

320297

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Buiten behandeling gestelde/niet-ontvankelijke aanvragen

Verzenddatum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

28-6-2019

Industrielaan 11

5405AA

Uden

tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van detailhandel (meubelverkoop)

312528

2-7-2019

Lorkenweg 4A

5409TK

Odiliapeel

omzetten van weilanden naar landschapstuin

317988

Procedure 4 is van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Beslistermijn verlengd

Verzenddatum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

24-6-2019

Volkelseweg 4, 4A t/m 4H

5405NA

Uden

wijzigen van een kantoorvilla naar 9 appartementen en afwijken van het bestemmingsplan

317519

25-6-2019

Eikenheuvelweg 6

5406NA

Uden

herbouwen van een woonboerderij

317479

1-7-2019

Oudedijk 1

5409AA

Odiliapeel

verbouwen van een melkveestal tot werktuigenstalling

318447

2-7-2019

Pastoor Spieringsstraat 213A

5401GT

Uden

afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van een bowlingcentrum

317737

2-7-2019

Vliegeniersstraat 24

5405BH

Uden

bouwen van een bedrijfspand, plaatsen van 3 vlaggenmasten en aanleggen van een inrit

317742

3-7-2019

Lage Randweg 12

5406NN

Uden

uitbreiden van een champignonkwekerij

317924

4-7-2019

Verlengde Velmolen 32

5406NT

Uden

plaatsen van een vlaggenmast (legalisatie)

317311

Procedure 4 is van toepassing

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleend (reguliere procedure)

Verzenddatum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

28-6-2019

Staaldraad 2, Loden Kamer 2 t/m 12 en 18 (e) + 35, Roggestro 5 t/m 15 (o), Strohuls 2 t/m 12 (e) en 15 t/m 19 (o), Langspoor 2 t/m 12, 18 t/m 28 (e) en 1, 7, 9, 11, 29 en 31, Fabriekslaan 67 en 69

5404NJ

Uden

bouwen van 73 woningen

313476

5-7-2019

St. Janstraat 38

5401BA

Uden

plaatsen van een terrasoverkapping tentdoek) en het afwijken van het bestemmingsplan (tijdelijk tot 05-07-2024)

319826

4-7-2019

Lange Goorstraat 4

5406XE

Uden

aanleggen van een inrit

320309

26-6-2019

Stoffels 222

5403NE

Uden

veranderen van de gevel van de garage en plaatsen van een grondkering

318025

5-7-2019

Torenvalkweg 2

5409ST

Odiliapeel

plaatsen van een overkapping en 3 dakkapellen, vervangen van het dak en de voorgevel en intern verbouwen van de woning

318569

3-7-2019

Erenakkerstraat 4

5406VN

Uden

tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het verzuivelen van melk (tot 02-07-2024) (legalisatie) (tot 02-07-2024)

314216

4-7-2019

Galerij 10B

5401GD

Uden

vervangen van de dakconstructie (legalisatie)

320487

26-6-2019

Lavendelstraat 58

5402ZP

Uden

afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van een hondentrimsalon

317922

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Verleend (uitgebreide procedure)

Verzenddatum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

27-6-2019

Industrielaan 31

5406XC

Uden

veranderen van een milieuinrichting (onbemande nachtverkoop)

289850

Procedures 5a en 6a zijn van toepassing

(ter inzage van 04 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019)

De stukken en/of besluiten met de daarop betrekking hebbende stukken kunt u tijdens de in de bekendmaking genoemde periode inzien op de site van de gemeente Uden.

https://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/inzage-omgevingsvergunningen/

Voor meer informatie over het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen secretariaat Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Procedure 5a

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken beroep instellen. In de meeste gevallen kan dat alleen indien tegen het ontwerp van het besluit een zienswijze kenbaar is gemaakt. Het beroep kan worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. De beroepstermijn begint op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

Procedure 6a.

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.