Bantega, Koepeinse 6: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuwe woning (OV 20190225/4410913)

Op 5 juli 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 21 augustus 2019. De aanvraag betreft het oprichten van een vrijstaande woning op kavel 8.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven