Vertrokken naar onbekende bestemming

Titel: ambtshalve opname gegevens over vertrek uit Nederland

Na onderzoek van de afdeling Dienstverlening bleek dat onderstaande personen niet meer op het adres van inschrijving wonen. Het college neemt over onderstaande personen ambtshalve gegevens op in de Basisregistratie Personen over vertrek uit Nederland per 14 juni 2019. Dit betekent concreet dat de betrokkenen niet meer actueel ingeschreven staan in Nederland.

Het betreft:

• J. Westerbeke, Swaalingestraat 64, 4374BZ Zoutelande

• T. Stefopoulus, Dorpsstraat 7, 4356AH Oostkapelle

• S. Kas, Dahliastraat 5, 4371EC Koudekerke

• J.A.L. Breuer, Reigersberg 39, 4363BN Aagtekerke

• J.M. dos Reis Duarte, Tramstraat 22, 4371BX Koudekerke

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen vanaf 11 juli gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college. Dit kan ook digitaal via www.veere.nl/bezwaarmaken met behulp van een DigiD. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal uit de volgende onderdelen bestaan:

• naam en adres van de indiener;

• dagtekening;

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• reden van het bezwaar.

Het bezwaar moet binnen de daarvoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Als bezwaar wordt ingediend kan, als het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

 

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De openingstijden van de balie zijn:

• maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

• donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

• vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis? Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 8.30 uur ’s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

Naar boven