Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 169965Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 berk, Openbaar terrein achter Haringbuis 59, De Rijp

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1483

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Openbaar terrein achter Haringbuis 59 De Rijp: het kappen van 1 berk

Datum ontvangst: 3 juli 2019.

 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.