Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 169834Beschikkingen | afhandelingGeweigerde omgevingsvergunning, kappen van een boom, Penningweg 4, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT  

 

1827JM4

Reguliere voorbereidingsprocedure: geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

 

Penningweg 4 Alkmaar: het kappen van een boom

 

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen, zie https://www.alkmaar.nl/Bezwaarschrift_indienen.html. Zet in uw bezwaarschrift altijd waarom u het niet eens bent met ons besluit. Uw bezwaarschrift moet vóór 10 augustus 2019 zijn ontvangen.