Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 169638Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Voordonkseweg 2, 5472 PV Loosbroek

VOF Lunenburg heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf met vrouwelijk jongvee .

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.