Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 16855Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het oprichten van een inrichting voor de productie en restauratie van kunstwerken, Weg naar het Ganzen Ei 9 te Brummen

Er is op 28 augustus 2018 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Weg naar het Ganzen Ei 9 te Brummen

Voor: het oprichten van een inrichting voor de productie en restauratie van kunstwerken

Zaakdossier: DOS-2018-076248

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 30 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen