Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 16851Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het definitief beëindigen van de activiteit opslaan van drijfmest en digestaat, Boerenstraat 36 te Hall

Er is op 21 december 2018 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Boerenstraat 36 te Hall

Voor: het definitief beëindigen van de activiteit opslaan van drijfmest en digestaat

Zaakdossier: DOS-2018-113872

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 30 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen