Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 168499Beschikkingen | aanvraagmelding Wet Milieubeheer Leeuwerik 4 te Maasbree

De gemeente Peel en Maas heeft op 21 mei 2019 een melding ontvangen voor het veranderen van de inrichting; de oude schuur met woning wordt vervangen door een nieuwe schuur met woning. Het betreft een tuinbouwbedrij fop de locatie Leeuwerik 4 te Maasbree. De melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 1437149.

Voor deze inrichting is ook een aanvraag Omgevingsvergunning bij ons ingediend, deze is geregistreerd is onder zaaknummerZ-HZ_WABO-2019-01862.

Meer informatie?

De melding en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 juli 2019 gedurende vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. De melding en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.