Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 16778Beschikkingen | aanvraagW.A. Scholtenweg 94 Zuidbroek Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning(reguliere procedure) Z2018-00011210

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- W.A. Scholtenweg 94, 9636 BT Zuidbroek, voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw, verlengd tot en met 4 maart 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.