Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2019, 16752Beschikkingen | aanvraagKappen 3 bomen Berkenstraat 2 Oost-Souburg

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor kappen van 3 bomen en het verwijderen van een gedeelte van het bosplantsoen op de locatie Berkenstraat (achter de flat met de huisnrs. 2-144) in Oost-Souburg (15-01-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.