Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 167226Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Sando Puinrecycling, voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op de locatie Middenweg 3 in Moerdijk, in de periode van week 29 t/m 41 van 2019, voor naar verwachting hoogstens 5 dagen.