Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 166993Beschikkingen | aanvraagmelding Wet Milieubeheer Roggelseweg 89 te Egchel

De gemeente Peel en Maas heeft op 10 april 2019 een melding ontvangen voor het oprichten van een paardenhouderij voor 42 volwassen paarden op locatie Roggelseweg 89 te Egchel. De melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 1414512.

Voor deze inrichting is ook een aanvraag Omgevingsvergunning bij ons ingediend, deze is geregistreerd is onder zaaknummerZ-HZ_WABO-2019-01361.

Meer informatie?

De melding en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 juli 2019 gedurende vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. De melding en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.