Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 166713Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Geestweg 31 in Bergen (NH), het plaatsen van een dakkapel 1 juli 2019 (WABO1900926)

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na 2 juli 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.