Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 166704Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Herenweg 61 in Bergen (NH), het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor het bouwen van een potstal 27 mei 2019 (WABO1900567)

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na 28 mei 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.