Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 166477Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen, verlenging Omgevingsvergunning, Egmondermeer 4 in Egmond aan den Hoef, het vervangen van de bovenbouw van een ligboxenstal (WABO1900714)

De beslistermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.