Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 166367Beschikkingen | afhandelingBekendmaking melding van het plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Parklaan 61 in Soest

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest hebben op 1 juli 2019 een melding ontvangen van Duratherm Nederland B.V. te Elburg. Het gaat om een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen. De melding heeft betrekking op de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Parklaan 61 in Soest en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2019-4446.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.