Gemeenteblad van Venray

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayGemeenteblad 2019, 165544Beschikkingen | aanvraagAPV Exploitatievergunning horecabedrijf (overname bestaand bedrijf) (De Bleek 72 te Venray)

Aanvrager: Bella Milano

Locatie: De Bleek 72 te Venray

Type horecabedrijf: Restaurant (pizzeria)

Kenmerk: EXV-2019-010

Het betreft hier een kennisgeving. Op verzoek kunt u de aanvraag inzien. U kunt desgewenst een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de frontoffice VTH, bereikbaar via 0478-523333 of InfoVTH@venray.nl.

namens de Burgemeester van Venray,

Senior vergunningverlener APV, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving,

Pieter Driessen