Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 1653Beschikkingen | aanvraagAMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, kadastrale sectie S, perceelnummers 704, 730, 796 en 799, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken ingevolge artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen zijn ingekomen ingevolge het:

 

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer:

 

  • Op 21 december 2018 van Autobedrijf Rutten Roermond B.V., kadastrale sectie S, perceelnummers 704, 730, 796 en 799 te Echt

  •  

Indien u de melding en de bijbehorende stukken wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingsdienst.

Neem hiervoor telefonisch contact op via 0475 – 478 478.

Echt, 3 januari 2019