Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 16529Beschikkingen | aanvraagGemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (bouwen tuinhuis), Hoogveld 5, 6013 SB Hunsel

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend, dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

- het bouwen van een bouwwerk (bouwen tuinhuis) op het adres Hoogveld 5, 6013 SB Hunsel, ontvangen 5 januari 2019