Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 164649Plannen | ruimtelijkVoorontwerpbestemmingsplan Nieuwersluis

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Nieuwersluis” met ingang van vrijdag 5 juli 2019 tot en met vrijdag 13 september 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Bestemmingsplan

Gemeente Stichtse Vecht werkt aan een actualisatie van het bestemmingsplan voor Nieuwersluis. Het bestemmingsplan geldt voor de dorpskern van Nieuwersluis. Het bestemmingsplan richt zich grotendeels op het vastleggen van de bestaande situatie en het behoud van de karakteristieke waarden van Nieuwersluis. Daarnaast zijn de planregels en de plankaart gemoderniseerd. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het nu nog geldende bestemmingsplan.

Ter inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPNieuwersluisNWS-VO01) digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het voorontwerpbestemmingsplan Nieuwersluis is met ingang van vrijdag 5 juli 2019 tot en met vrijdag 13 september 2019 zonder afspraak in te zien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Inspraakreactie

U kunt schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken op het voorontwerpbestemmingsplan “Nieuwersluis”. Uw schriftelijke reacties richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Inspraak Nieuwersluis”. Voor het indienen van uw inspraakreactie kunt u ook gebruik maken van een digitaal zienswijzeformulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Broeke (tel. 14 0346).

Inloopbijeenkomsten

Bent u benieuwd naar het bestemmingsplan of heeft u vragen? Bezoek dan onze inloopavond op woensdag 17 juli 2019 tussen 19:00 – 21:00 uur op het Fort in Nieuwersluis. Bent u die dag niet in de gelegenheid om de langs te komen? Kom dan op dinsdag 3 september 2019 tussen 16:00 – 19:00 uur naar onze inloopmiddag op het Fort in Nieuwersluis. Tijdens deze inloopbijeenkomsten geven wij graag uitleg over het nieuwe bestemmingsplan.

Informatie

Voor informatie over het voorontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer J. Broeke (tel. 14 0346).