Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 164554Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Gemeente Asten, D3350, D3530 en D3398 (Eeuwsels Ven)

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Gemeente Asten, D3350, D3530 en D3398 (Eeuwsels Ven)

het treffen van maatregelen ter voorkoming van uitdroging hoogveen 21-06-2019

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.