Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 1642Beschikkingen | afhandelingVerkeersbesluit, instellen twee parkeerplaatsen t.b.v. elektrische voertuigen, Ursulinenplein, Echt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 december 2018 besloten hebben om:

Door het plaatsen van de borden volgens model E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, aan het parkeerterrein gelegen aan het Ursulinenplein te Echt, ter hoogte van winkelpand met het huisnummer 28 twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid welke voor elektrische auto’s wordt gebruikt.

De relevante stukken liggen met ingang van 3 januari 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.