Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 162880Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval - Eggerlaan 8, 5476 KL Vorstenbosch

Gebr. Dijkhoff & Zn. B.V. heeft een melding op grond van het het Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op het breken van in totaal 1.500 ton mengpuin. De melding is geldig vanaf 12 juli 2019 tot uiterlijk 12 oktober 2019 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 3 werkdagen. De verwachte startdatum is 12 juli 2019. Bronsterkte mobiele breker is 114 dB(A).

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.