Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 161544Overige besluiten van algemene strekkingAanpassing delegatiebesluit en herbenoeming leden RvT Wereldkidz 

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op:

 

 • -

  Artikel 23 van de Grondwet;

 • -

  Artikel 156 van de Gemeentewet;

 • -

  Artikel 17 en 48 van de Wet op het primair onderwijs;

 • -

  Artikel 42b en 53c van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • -

  het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019;

 • -

  de bespreking in de commissie  Sociaal Domein van 11 juni 2019,

   

   

  Besluit

  1. Onderdeel A.4 van het delegatiebesluit van 27 september 2011 in te trekken.

  2. Onderdeel A.3 van het delegatiebesluit van 27 september 2011 te wijzigen door toevoeging van de zinsnede “(…), met uitzondering van stichtingen die een openbare school in stand houden.”

  3. Na aanpassing van het delegatiebesluit de herbenoemingen van de leden van de RvT van WereldKidz met terugwerkende kracht goed te keuren, zijnde:

  a. drs. E.H.M. Vinken (voorzitter RvT) per 1 november 2016 voor een periode van vier jaren;

   b. R.J.J. Kevenaar (plaatsvervangend voorzitter RvT) per 1 april 2018 voor een periode van vier jaren;

   c. D.S.N. Bakker-van den Berg (lid RvT) per 1 november 2018 voor een periode van vier jaren;

   d. drs. H. Koster (lid RvT) per 1 november 2018 voor een periode van vier jaren.

   

  1 juli 2019

   

  Griffier Voorzitter