Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 160937Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 19 juni 2019 tot en met 26 juni 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Schansdijk 5 in Zevenbergen

bouwen van een machineberging

20 juni 2019

Molenstraat 17A in Zevenbergen

plaatsen reclameaanduidingen en een nieuwe condensor

26 juni 2019

Willem-Alexanderlaan 23 in Zevenbergen

bouwen van een carport aan de zijgevel van de woning

26 juni 2019

Transitoweg 9 in Moerdijk

uitbreiden van de magazijnen en 12 silo's

20 juni 2019

Marijkestraat 21 in Moerdijk

veranderen van de inrit

25 juni 2019

Grintweg 3 in Willemstad

legaliseren van de dakopbouw en aanbouw woonwagen

25 juni 2019

Schansdijk 2b in Zevenbergen

plaatsen van een nieuwe beschoeiïng (van rechtswege)

21 juni 2019

Kreekdijk 1 in Standdaarbuiten

wijzigen van de bestaande bouwvergunning

26 juni 2019

Groeneweg 10 in Noordhoek

wijzigen van de functie van de woning

25 juni 2019

Lammergors 20 in Zevenbergen

wijzigen van de voorgevel en dichtzetten van de carport

26 juni 2019

Hoofdstraat 4 in Zevenbergschen Hoek

uitbreiden (intern) van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk

25 juni 2019

De Wieken 15 t/m 21 in Zevenbergschen Hoek

renoveren van 4 woningen

25 juni 2019

De Wieken 120 t/m 126 (even) en Driehoefijzersstraat 12 t/m 18 (even) in Zevenbergschen Hoek

renoveren van 8 woningen

25 juni 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.