Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 160895Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Sando Puinrecycling, voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op de locatie Schansdijk 12 in Zevenbergen, in de periode van week 27 t/m 39 2019, voor naar verwachting hoogstens 5 dagen.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Bloemendaalse Zeedijk 10R in Zevenbergschen Hoek, voor het starten van de inrichting

Noordlangeweg 4 in Fijnaart, voor het veranderen van de inrichting