Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 16033Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing toezichthouder als bedoeld in artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.3 van de Algemeen plaatselijke verordening gemeente best

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.3 van de Algemeen plaatselijke verordening gemeente Best,

 

BESLUITEN:

 

Aan te wijzen als ambtenaar die belast is met het toezicht op de naleving van:

 

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • -

  Algemeen plaatselijke verordening gemeente Best (APV)

 • -

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • -

  Participatiewet (Pw)

 • -

  Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • -

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

 • -

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

 • -

  Wet basisregistratie adressen en gebouwen (WBAG)

 • -

  Woningwet (Ww)

   

  

Mevrouw S. Kuijpers, toezichthouder

Mevrouw W.C.J. Franssen, toezichthouder

Mevrouw S. Rijnders, toezichthouder

Mevrouw E.M.N. Magermans, toezichthouder

 

   

Best, 15 januari 2019,

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BEST,

 

 

De secretaris,

C. Noordman

 

De burgemeester,

H. Ubachs