Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 160297Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan ‘Herbouw horecazaak en 7 woningen’

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat de gemeenteraad op 11-06-2019 het bestemmingsplan “Herbouw horecazaak met 7 woningen aan de Helenaveenseweg 2 te Grashoek” heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied op de locatieHelenaveenseweg 2 te Grashoek. Het plan regelt de herbouw van een restaurant met bedrijfswoningen 7 appartementen.

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken hebben van 31 januari tot en met 13 maart 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0186-VG01;

  • Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;

  • Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen van 27-06-2019 tot en met 08-08-2019 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact met Paul Cuppen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Panningen, 27-06-2019