hoek Langendam - Duinweg Zoutelande, ontwerpomgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand

(uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Extern zaaknummer: SXO46536019

 

Wij zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van het pand.

 

De aanvraag met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit liggen vanaf 28 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (0118) 555 444 of email: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan. Wij maken u erop attent dat u pas beroep kan indienen tegen het definitieve besluit. Dit kan alleen als u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend en u belanghebbende bent.

 

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De openingstijden van de balie zijn:

  • maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

  • donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

  • vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis? Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 8.30 uur ’s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan.

Naar boven